Stavění domu je součástí lidské přirozenosti.

Dělat svou práci perfektně je zase součástí naší přirozenosti!

Minimální náklady na provoz a zaručená úspora

Díky fotovoltaice se významně sníží celkové náklady na elektřinu v domácnosti.

Ohleduplnost k životnímu prostředí

Solární energie neprodukuje žádné zplodiny, proto se proto nese název “čistá energie”. Fotovoltaické systémy pro výrobu elektřiny využívají nevyčerpatelný zdroj energie – Slunce

Řešení na míru včetně asistence se zařízením dotací

Navrhneme ideální řešení včetně kroků a návrhu na získání dotací. Náš tým se postará o kompletní realizaci a analýzu efektivity po instalaci.

Návratnost investice

Do 10 let se vám investice do Fotovoltaických systému vrátí, se stále zvyšující
se cenou za energie možná dříve.

Výpadek elektřiny nepocítíte

Fotovoltaická elektrárna vás v tom nenechá.

Olympia energy s.r.o.

Jak probíhá montáž

^
1. ODBORNÍK Z NAŠEHO TÝMU U VÁS DOMA

Osobně u Vás doma zkontrolujeme umístění panelu, zpracujeme nejvýhodnější řešení přímo pro Váš dům s ohledem na Vaše potřeby a vypracujeme cenovou nabídku.

^
2. ADMINISTRATIVA

Po podpisu objednávky, zařídíme zpracování technického projektu, přihlášení fotovoltaiky do sítě distributora a veškerou nutnou administrativu spojenou s garancí nejvýhodnější dotace

^
3. INSTALACE

Provedeme kvalitně instalaci v co nejdřívějším termínu. V létě i během zimy vzápětí revizní technik zkontroluje, zapojí a otestuje funkčnost celého systému.

^
4. SPOLEČNÉ ŠETŘÍME FINANCE

Konečně si můžete začít naplno užívat pocit energetické samostatnosti a šetřit své finance. Zpracujeme posudek a odešleme na Ministerstvo životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR pro vyplacení dotace z programu Nová Zelená úsporám Ministerstva,Cíl tohoto programu je zaměřen na úspory energií v rodinných a bytových domech.

REPowerEU

Solární panely na novém domě povinně – jaké změny do roku 2030 čekají svět fotovoltaiky a občany v rámci plánu REPowerEU

Jaké body evropská komise projednala?

Ať už to je polohou domu, velikostí a typem střechy nebo zastíněním způsobeným okolními prvky, jako jsou například stromy a budovy. Instalujeme solární panely tak, aby jejich přínos byl co nejvyšší. Jsme nejrychlejší na trhu v realizaci instalací. Máme výrobu pod kontrolou a nemusíte
proto dlouho čekat.

  • Vyhrazená solární strategie EU na zdvojnásobení solární fotovoltaické kapacity do roku 2025 a instalaci 600 GW do roku 2030.
  • Iniciativa Solar Rooftop Initiative s postupně zaváděnou zákonnou povinností instalovat solární panely na nové veřejné a komerční budovy a nové obytné budovy.
  • Zdvojnásobení míry nasazení tepelných čerpadel a opatření k integraci geotermální a solární tepelné energie do modernizovaných systémů dálkového a komunálního vytápění.
  • Doporučení Komise k řešení pomalého a složitého povolování pro velké projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie a cílená změna směrnice o energii z obnovitelných zdrojů s cílem uznat energii z obnovitelných zdrojů za prvořadý veřejný zájem. Členské státy by měly zavést vyhrazené oblasti pro obnovitelné zdroje se zkrácenými a zjednodušenými povolovacími procesy v oblastech s nižšími environmentálními riziky. Aby Komise pomohla rychle identifikovat takové oblasti, na které lze přejít, zpřístupňuje soubory údajů o environmentálně citlivých oblastech jako součást svého nástroje digitálního mapování pro geografická data související s energetikou, průmyslem a infrastrukturou.
  • Stanovení cíle 10 milionů tun domácí výroby vodíku z obnovitelných zdrojů a 10 milionů tun dovozu do roku 2030, aby se nahradil zemní plyn, uhlí a ropa v odvětvích a odvětvích dopravy, která se obtížně dekarbonizují. Aby se urychlil trh s vodíkem, museli by spoluzákonodárci schválit zvýšené dílčí cíle pro konkrétní odvětví. Komise rovněž zveřejňuje dva akty v přenesené pravomoci o definici a výrobě obnovitelného vodíku, aby zajistila, že výroba povede k čisté dekarbonizaci. Pro urychlení vodíkových projektů jsou na výzkum vyčleněny dodatečné finanční prostředky ve výši 200 milionů EUR a Komise se zavazuje dokončit posouzení prvních důležitých projektů společného evropského zájmu do léta.
  • Akční plán pro biometan stanoví nástroje včetně nového průmyslového partnerství pro biometan a finančních pobídek ke zvýšení produkce na 35 miliard m3 do roku 2030, a to i prostřednictvím společné zemědělské politiky. (zdrojhttps://ec.europa.eu/)

Solární panely na nově postavených domech a veřejných budovách

Po dlouhém zasedání Evropské komise byl stanoven návrh, že od roku 2025 by každá nově postavená veřejná a komerční budova v rámci EU, měla mít na střeše fotovoltaikou elektrárnu. Od roku 2029 by solární panely měly zdobit střechy i všech nově postavených domů. Pevně věříme, že členské státy evropské unie návrh schválí a společně budeme zase o krok blíže ke snížení uhlíkové stopy na naší planetě.